ترجمه Snap Shooter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عكاس‌ فوري‌. می باشد

Snap Shooter به چه معناست و Snap Shooter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snap Shooter

عكاس‌ فوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عكاس‌ فوري‌., ترجمه عكاس‌ فوري‌., کلمات شبیه عكاس‌ فوري‌.
دانلود فایل ها