ترجمه Snapper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رباينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاشقك‌.

Snapper به چه معناست و Snapper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snapper

رباينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رباينده‌, ترجمه رباينده‌, کلمات شبیه رباينده‌ , قاشقك‌. به لاتین
دانلود فایل ها