ترجمه Snapshot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوير لحظ‌ه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عكس‌ فوري‌.

Snapshot به چه معناست و Snapshot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snapshot

تصوير لحظ‌ه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصوير لحظ‌ه‌اي‌, ترجمه تصوير لحظ‌ه‌اي‌, کلمات شبیه تصوير لحظ‌ه‌اي‌ , عكس‌ فوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها