ترجمه Snarl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غرولند كردن‌ , در فارسی : خشمگين‌ ساختن‌ , به فارسی : گره‌ خوردن‌.

Snarl به چه معناست و Snarl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snarl

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , غرولند كردن‌ به لاتین , خشمگين‌ ساختن‌ به لاتین , گره‌ خوردن‌. خارجی
دانلود فایل ها