ترجمه Sneezeweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ راسن‌. می باشد

Sneezeweed به چه معناست و Sneezeweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sneezeweed

(گ‌.ش‌.) گل‌ راسن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ راسن‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ راسن‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ راسن‌.
دانلود فایل ها