ترجمه Snickorsnee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eensrekcins) چاقوكشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاقو يا شمشيربزرگ‌.

Snickorsnee به چه معناست و Snickorsnee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snickorsnee

(eensrekcins) چاقوكشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eensrekcins) چاقوكشي‌, ترجمه (eensrekcins) چاقوكشي‌, کلمات شبیه (eensrekcins) چاقوكشي‌ , چاقو يا شمشيربزرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها