ترجمه Snide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) ادم‌ عوام‌ فريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حقه‌ باز , در فارسی : زرنگ‌ , به فارسی : كنايه‌ اميز

Snide به چه معناست و Snide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snide

(ز.ع‌.) ادم‌ عوام‌ فريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) ادم‌ عوام‌ فريب‌, ترجمه (ز.ع‌.) ادم‌ عوام‌ فريب‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) ادم‌ عوام‌ فريب‌ , حقه‌ باز به لاتین , زرنگ‌ به لاتین , كنايه‌ اميز خارجی
دانلود فایل ها