ترجمه Sniffle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زكام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صحبت‌ تودماغي‌ , در فارسی : فن‌ فن‌ , به فارسی : با فن‌ فن‌ صحبت‌ ياگريه‌

Sniffle به چه معناست و Sniffle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sniffle

زكام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زكام‌, ترجمه زكام‌, کلمات شبیه زكام‌ , صحبت‌ تودماغي‌ به لاتین , فن‌ فن‌ به لاتین , با فن‌ فن‌ صحبت‌ ياگريه‌ خارجی
دانلود فایل ها