ترجمه Snip Snap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيك‌ تيك‌. می باشد

Snip Snap به چه معناست و Snip Snap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snip Snap

تيك‌ تيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تيك‌ تيك‌., ترجمه تيك‌ تيك‌., کلمات شبیه تيك‌ تيك‌.
دانلود فایل ها