ترجمه Snipe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاشله‌ , در فارسی : از كمينگاه‌ تير به‌ اردوي‌

Snipe به چه معناست و Snipe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snipe

(ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز, ترجمه (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز , پاشله‌ به لاتین , از كمينگاه‌ تير به‌ اردوي‌ به لاتین
دانلود فایل ها