ترجمه Snipper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيچي‌ ويژه‌ چيدن‌ مو يا گياه‌. می باشد

Snipper به چه معناست و Snipper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snipper

قيچي‌ ويژه‌ چيدن‌ مو يا گياه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قيچي‌ ويژه‌ چيدن‌ مو يا گياه‌., ترجمه قيچي‌ ويژه‌ چيدن‌ مو يا گياه‌., کلمات شبیه قيچي‌ ويژه‌ چيدن‌ مو يا گياه‌.
دانلود فایل ها