ترجمه Snippersnapper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (reppansreppihw =) ادم‌ بي‌ اهميت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خرد.

Snippersnapper به چه معناست و Snippersnapper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snippersnapper

(reppansreppihw =) ادم‌ بي‌ اهميت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (reppansreppihw =) ادم‌ بي‌ اهميت‌, ترجمه (reppansreppihw =) ادم‌ بي‌ اهميت‌, کلمات شبیه (reppansreppihw =) ادم‌ بي‌ اهميت‌ , خرد. به لاتین
دانلود فایل ها