ترجمه Snitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خبركش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دله‌ دزدي‌ كردن‌ , در فارسی : كش‌ رفتن‌.

Snitch به چه معناست و Snitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snitch

خبركش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خبركش‌, ترجمه خبركش‌, کلمات شبیه خبركش‌ , دله‌ دزدي‌ كردن‌ به لاتین , كش‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها