ترجمه Snobbism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrebbons=) افاده‌. می باشد

Snobbism به چه معناست و Snobbism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snobbism

(yrebbons=) افاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (yrebbons=) افاده‌., ترجمه (yrebbons=) افاده‌., کلمات شبیه (yrebbons=) افاده‌.
دانلود فایل ها