ترجمه Snoozle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرت‌ زدن‌. می باشد

Snoozle به چه معناست و Snoozle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snoozle

چرت‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرت‌ زدن‌., ترجمه چرت‌ زدن‌., کلمات شبیه چرت‌ زدن‌.
دانلود فایل ها