ترجمه Snorkel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای s). می باشد

Snorkel به چه معناست و Snorkel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snorkel

s). به خارجی , ریشه انگلیسی s)., ترجمه s)., کلمات شبیه s).
دانلود فایل ها