ترجمه Snorter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ خرناس‌ ميكشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفير , در فارسی : خرناس‌.

Snorter به چه معناست و Snorter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snorter

كسيكه‌ خرناس‌ ميكشد به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ خرناس‌ ميكشد, ترجمه كسيكه‌ خرناس‌ ميكشد, کلمات شبیه كسيكه‌ خرناس‌ ميكشد , صفير به لاتین , خرناس‌. به لاتین
دانلود فایل ها