ترجمه Snow Tire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اتومبيل‌) تايريخ‌ شكن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاستيك‌ مخصوص‌ حركت‌ روي‌ برف‌

Snow Tire به چه معناست و Snow Tire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snow Tire

(اتومبيل‌) تايريخ‌ شكن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اتومبيل‌) تايريخ‌ شكن‌, ترجمه (اتومبيل‌) تايريخ‌ شكن‌, کلمات شبیه (اتومبيل‌) تايريخ‌ شكن‌ , لاستيك‌ مخصوص‌ حركت‌ روي‌ برف‌ به لاتین
دانلود فایل ها