ترجمه Snow Under در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكست‌ فاحش‌ خوردن‌. می باشد

Snow Under به چه معناست و Snow Under یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snow Under

شكست‌ فاحش‌ خوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شكست‌ فاحش‌ خوردن‌., ترجمه شكست‌ فاحش‌ خوردن‌., کلمات شبیه شكست‌ فاحش‌ خوردن‌.
دانلود فایل ها