ترجمه Snowball در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گلوله‌ برف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گلوله‌ برف‌ بازي‌ , در فارسی : باگلوله‌ برف‌ زدن‌ , به فارسی : بسرعت‌

Snowball به چه معناست و Snowball یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snowball

گلوله‌ برف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گلوله‌ برف‌, ترجمه گلوله‌ برف‌, کلمات شبیه گلوله‌ برف‌ , گلوله‌ برف‌ بازي‌ به لاتین , باگلوله‌ برف‌ زدن‌ به لاتین , بسرعت‌ خارجی
دانلود فایل ها