ترجمه Snowman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ برفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادمك‌ برفي‌.

Snowman به چه معناست و Snowman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snowman

ادم‌ برفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ برفي‌, ترجمه ادم‌ برفي‌, کلمات شبیه ادم‌ برفي‌ , ادمك‌ برفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها