ترجمه Snowshed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پناهگاه‌ روستايي‌ در برابر برف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سايبان‌ برفي‌.

Snowshed به چه معناست و Snowshed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snowshed

پناهگاه‌ روستايي‌ در برابر برف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پناهگاه‌ روستايي‌ در برابر برف‌, ترجمه پناهگاه‌ روستايي‌ در برابر برف‌, کلمات شبیه پناهگاه‌ روستايي‌ در برابر برف‌ , سايبان‌ برفي‌. به لاتین
دانلود فایل ها