ترجمه Snowslide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرسره‌ برفي‌. می باشد

Snowslide به چه معناست و Snowslide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snowslide

سرسره‌ برفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرسره‌ برفي‌., ترجمه سرسره‌ برفي‌., کلمات شبیه سرسره‌ برفي‌.
دانلود فایل ها