ترجمه Snug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وامان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دنج‌ , در فارسی : راحت‌ , به فارسی : اسوده‌ , سایر ترجمه ها : غنودن‌ بط‌ور دنج‌ قرار

Snug به چه معناست و Snug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snug

وامان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وامان‌, ترجمه وامان‌, کلمات شبیه وامان‌ , دنج‌ به لاتین , راحت‌ به لاتین , اسوده‌ خارجی , غنودن‌ در زبان , بط‌ور دنج‌ قرارانگلیسی
دانلود فایل ها