ترجمه Snuggery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ دنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اق‌ خلوت‌.

Snuggery به چه معناست و Snuggery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snuggery

جاي‌ دنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ دنج‌, ترجمه جاي‌ دنج‌, کلمات شبیه جاي‌ دنج‌ , اط‌اق‌ خلوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها