ترجمه So Many در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينهمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انيقدر زياد.

So Many به چه معناست و So Many یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به So Many

اينهمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينهمه‌, ترجمه اينهمه‌, کلمات شبیه اينهمه‌ , انيقدر زياد. به لاتین
دانلود فایل ها