ترجمه So Matic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدني‌ (در مقابل‌ روحي‌ يارواني‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تني‌ , در فارسی : ط‌بيعي‌ , به فارسی : جسمي‌

So Matic به چه معناست و So Matic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به So Matic

بدني‌ (در مقابل‌ روحي‌ يارواني‌) به خارجی , ریشه انگلیسی بدني‌ (در مقابل‌ روحي‌ يارواني‌), ترجمه بدني‌ (در مقابل‌ روحي‌ يارواني‌), کلمات شبیه بدني‌ (در مقابل‌ روحي‌ يارواني‌) , تني‌ به لاتین , ط‌بيعي‌ به لاتین , جسمي‌ خارجی
دانلود فایل ها