ترجمه Soapbox Derby در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌. می باشد

Soapbox Derby به چه معناست و Soapbox Derby یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soapbox Derby

مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌., ترجمه مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌., کلمات شبیه مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌.
دانلود فایل ها