ترجمه Soar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بلند پروازي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلند پرواز كردن‌ , در فارسی : بالا رفتن‌ , به فارسی : بالغ‌

Soar به چه معناست و Soar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soar

بلند پروازي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بلند پروازي‌ كردن‌, ترجمه بلند پروازي‌ كردن‌, کلمات شبیه بلند پروازي‌ كردن‌ , بلند پرواز كردن‌ به لاتین , بالا رفتن‌ به لاتین , بالغ‌ خارجی
دانلود فایل ها