ترجمه Soarer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرواز كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رافع‌ , در فارسی : صاعد.

Soarer به چه معناست و Soarer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soarer

پرواز كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرواز كننده‌, ترجمه پرواز كننده‌, کلمات شبیه پرواز كننده‌ , رافع‌ به لاتین , صاعد. به لاتین
دانلود فایل ها