خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50160 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50160','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50160 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Soarer به فارسی

ترجمه Soarer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرواز كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رافع‌ , در فارسی : صاعد.

Soarer به چه معناست و Soarer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soarer

پرواز كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرواز كننده‌, ترجمه پرواز كننده‌, کلمات شبیه پرواز كننده‌ , رافع‌ به لاتین , صاعد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: