ترجمه Sob در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبغض‌ گريه‌ كردن‌. می باشد

Sob به چه معناست و Sob یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sob

وبغض‌ گريه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وبغض‌ گريه‌ كردن‌., ترجمه وبغض‌ گريه‌ كردن‌., کلمات شبیه وبغض‌ گريه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها