ترجمه Sobersided در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موقر , در فارسی : نجيب‌ , به فارسی : فروتن‌ درحال‌ هوشياري‌.

Sobersided به چه معناست و Sobersided یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sobersided

جدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدي‌, ترجمه جدي‌, کلمات شبیه جدي‌ , موقر به لاتین , نجيب‌ به لاتین , فروتن‌ درحال‌ هوشياري‌. خارجی
دانلود فایل ها