ترجمه Social Climber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاه‌ ط‌لب‌. می باشد

Social Climber به چه معناست و Social Climber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Social Climber

جاه‌ ط‌لب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جاه‌ ط‌لب‌., ترجمه جاه‌ ط‌لب‌., کلمات شبیه جاه‌ ط‌لب‌.
دانلود فایل ها