ترجمه Social Minded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجتماعي‌ , در فارسی : داراي‌ افكار

Social Minded به چه معناست و Social Minded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Social Minded

داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌, ترجمه داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌, کلمات شبیه داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌ , اجتماعي‌ به لاتین , داراي‌ افكار به لاتین
دانلود فایل ها