ترجمه Sockdologer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جواب‌. می باشد

Sockdologer به چه معناست و Sockdologer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sockdologer

جواب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جواب‌., ترجمه جواب‌., کلمات شبیه جواب‌.
دانلود فایل ها