ترجمه Socle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (معماري‌) پايه‌ ستون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برامدگي‌ پايه‌ ستون‌ وامثال‌ ان‌.

Socle به چه معناست و Socle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Socle

(معماري‌) پايه‌ ستون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (معماري‌) پايه‌ ستون‌, ترجمه (معماري‌) پايه‌ ستون‌, کلمات شبیه (معماري‌) پايه‌ ستون‌ , برامدگي‌ پايه‌ ستون‌ وامثال‌ ان‌. به لاتین
دانلود فایل ها