ترجمه Socrates در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سقراط‌. می باشد

Socrates به چه معناست و Socrates یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Socrates

سقراط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سقراط‌., ترجمه سقراط‌., کلمات شبیه سقراط‌.
دانلود فایل ها