ترجمه Soda Cracker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tiucsib ados) بيسكويت‌ داراي‌ سودا وشير ترش‌. می باشد

Soda Cracker به چه معناست و Soda Cracker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soda Cracker

(tiucsib ados) بيسكويت‌ داراي‌ سودا وشير ترش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tiucsib ados) بيسكويت‌ داراي‌ سودا وشير ترش‌., ترجمه (tiucsib ados) بيسكويت‌ داراي‌ سودا وشير ترش‌., کلمات شبیه (tiucsib ados) بيسكويت‌ داراي‌ سودا وشير ترش‌.
دانلود فایل ها