ترجمه Soda Pop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوشيدني‌ غير الكلي‌ (مثل‌ كوكاكولا). می باشد

Soda Pop به چه معناست و Soda Pop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soda Pop

نوشيدني‌ غير الكلي‌ (مثل‌ كوكاكولا). به خارجی , ریشه انگلیسی نوشيدني‌ غير الكلي‌ (مثل‌ كوكاكولا)., ترجمه نوشيدني‌ غير الكلي‌ (مثل‌ كوكاكولا)., کلمات شبیه نوشيدني‌ غير الكلي‌ (مثل‌ كوكاكولا).
دانلود فایل ها