ترجمه Sodalist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو دسته‌ برادران‌ مذهبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عضو متحد ويكرنگ‌.

Sodalist به چه معناست و Sodalist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sodalist

عضو دسته‌ برادران‌ مذهبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عضو دسته‌ برادران‌ مذهبي‌, ترجمه عضو دسته‌ برادران‌ مذهبي‌, کلمات شبیه عضو دسته‌ برادران‌ مذهبي‌ , عضو متحد ويكرنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها