ترجمه Sodden در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مصرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ پخته‌ , در فارسی : اشباع‌ شده‌ , به فارسی : خيس‌ , سایر ترجمه ها : خيس‌ شدن‌ گيج‌ وكند

Sodden به چه معناست و Sodden یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sodden

مصرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مصرف‌, ترجمه مصرف‌, کلمات شبیه مصرف‌ , نيم‌ پخته‌ به لاتین , اشباع‌ شده‌ به لاتین , خيس‌ خارجی , خيس‌ شدن‌ در زبان , گيج‌ وكندانگلیسی
دانلود فایل ها