ترجمه Sodomite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچه‌ باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ لواط‌ , در فارسی : لواط‌ گر.

Sodomite به چه معناست و Sodomite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sodomite

بچه‌ باز به خارجی , ریشه انگلیسی بچه‌ باز, ترجمه بچه‌ باز, کلمات شبیه بچه‌ باز , اهل‌ لواط‌ به لاتین , لواط‌ گر. به لاتین
دانلود فایل ها