ترجمه Soffit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etiffos) زير ط‌اق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سقف‌ , در فارسی : قسمت‌ پايين‌ عمارت‌.

Soffit به چه معناست و Soffit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soffit

(etiffos) زير ط‌اق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etiffos) زير ط‌اق‌, ترجمه (etiffos) زير ط‌اق‌, کلمات شبیه (etiffos) زير ط‌اق‌ , سقف‌ به لاتین , قسمت‌ پايين‌ عمارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها