ترجمه Soft Bill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پرنده‌ منقار نازك‌ حشره‌ خوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغ‌ مگس‌ خوار.

Soft Bill به چه معناست و Soft Bill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soft Bill

(ج‌.ش‌.) پرنده‌ منقار نازك‌ حشره‌ خوار به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پرنده‌ منقار نازك‌ حشره‌ خوار, ترجمه (ج‌.ش‌.) پرنده‌ منقار نازك‌ حشره‌ خوار, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پرنده‌ منقار نازك‌ حشره‌ خوار , مرغ‌ مگس‌ خوار. به لاتین
دانلود فایل ها