ترجمه Soft Boiled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درموردتخم‌ مرغ‌) نيم‌ بند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حساس‌ , در فارسی : احساساتي‌ , به فارسی : دل‌ رحيم‌.

Soft Boiled به چه معناست و Soft Boiled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soft Boiled

(درموردتخم‌ مرغ‌) نيم‌ بند به خارجی , ریشه انگلیسی (درموردتخم‌ مرغ‌) نيم‌ بند, ترجمه (درموردتخم‌ مرغ‌) نيم‌ بند, کلمات شبیه (درموردتخم‌ مرغ‌) نيم‌ بند , حساس‌ به لاتین , احساساتي‌ به لاتین , دل‌ رحيم‌. خارجی
دانلود فایل ها