ترجمه Soft Shell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقيده‌ معتدل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حلزون‌ داراي‌ صدف‌ نرم‌ , در فارسی : نرم‌ پوسته‌.

Soft Shell به چه معناست و Soft Shell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soft Shell

عقيده‌ معتدل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقيده‌ معتدل‌, ترجمه عقيده‌ معتدل‌, کلمات شبیه عقيده‌ معتدل‌ , حلزون‌ داراي‌ صدف‌ نرم‌ به لاتین , نرم‌ پوسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها