ترجمه Soft Shelled در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (llehs tfos) داراي‌ پوسته‌ ترد وشكننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ عقيده‌

Soft Shelled به چه معناست و Soft Shelled یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soft Shelled

(llehs tfos) داراي‌ پوسته‌ ترد وشكننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (llehs tfos) داراي‌ پوسته‌ ترد وشكننده‌, ترجمه (llehs tfos) داراي‌ پوسته‌ ترد وشكننده‌, کلمات شبیه (llehs tfos) داراي‌ پوسته‌ ترد وشكننده‌ , داراي‌ عقيده‌ به لاتین
دانلود فایل ها