ترجمه Softy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eitfos) پسر ضعيف‌ وزن‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ ضعيف‌ وسست‌ عنصر.

Softy به چه معناست و Softy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Softy

(eitfos) پسر ضعيف‌ وزن‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی (eitfos) پسر ضعيف‌ وزن‌ نما, ترجمه (eitfos) پسر ضعيف‌ وزن‌ نما, کلمات شبیه (eitfos) پسر ضعيف‌ وزن‌ نما , ادم‌ ضعيف‌ وسست‌ عنصر. به لاتین
دانلود فایل ها