ترجمه Soil Conservation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفاظ‌ت‌ خاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهيا كردن‌ خاك‌ براي‌ محصول‌ بخصوصي‌.

Soil Conservation به چه معناست و Soil Conservation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soil Conservation

حفاظ‌ت‌ خاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حفاظ‌ت‌ خاك‌, ترجمه حفاظ‌ت‌ خاك‌, کلمات شبیه حفاظ‌ت‌ خاك‌ , مهيا كردن‌ خاك‌ براي‌ محصول‌ بخصوصي‌. به لاتین
دانلود فایل ها