ترجمه Soiuthern Cross در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) صليب‌ جنوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهار ستاره‌ درخشان‌ نيمكره‌ جنوبي‌.

Soiuthern Cross به چه معناست و Soiuthern Cross یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soiuthern Cross

(نج.) صليب‌ جنوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) صليب‌ جنوب‌, ترجمه (نج.) صليب‌ جنوب‌, کلمات شبیه (نج.) صليب‌ جنوب‌ , چهار ستاره‌ درخشان‌ نيمكره‌ جنوبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها